Політика безпеки

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1         У дійсній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1 «Адміністрація сайту» ― уповноважені працівники з управління сайтом, що діють від його імені, котрі організовуються і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також з’ясовують цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), котрі відбуваються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» ― будь-яка інформація, що прямо або опосередковано стосується певної фізичної особи (субєкт персональних даних)

1.1.3 «Обробка персональних даних» ― будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збором, записом, систематизацією, накопичуванням, зберіганням, уточненням (оновлення, зміни), витягом, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» ― обов’язкова для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх навмисного розповсюдження без згоди суб’єкту персональних даних і наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту» (надалі Користувач) ― особа, що має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет, котра використовує даний сайт для своїх цілей.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача, котрий веб-клієнт чи веб-браузер кожного разу надсилає веб-серверу в НТТР-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла компютерної мережі, побудованої по протоколу IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту означає погодження зі справжньою Політикою конфіденційності й умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У випадку непогодження з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Дійсна Політика конфіденційності застосовується лише до даного сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на котрі Користувач може перейти за посиланнями доступними на даному сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, що надає Користувач сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Дійсна Політика конфіденційності встановлює обов’язки Адміністрації сайту по умисному нерозголошенню персональних даних, котрі Користувач надає по різноманітним запитам Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписки на сповіщення і т.п.)

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках дійсної Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті й зазвичай включають наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.4. місце проживання Користувача та інші дані.

3.3. Адміністрація сайту також застосовує зусилля по захисту Персональних даних, котрі автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:

IP адреаса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (або іншої програми, котра здійснює доступ до сайту);
час доступу;
відвідування адреси сторінок;
реферер (адреса попередньої сторінки) і т.п.

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про ІР-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація необумовлена вище (історія покупок, використані браузери й операційні системи і т.д.) не підлягає умисному розголошенню, за виключенням випадків, передбачених в п. 5.2. і 5.3 дійсної Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення і(або) заключення Договору.

4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів сайту.

 

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного звязку, включно з направленням сповіщень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

 

4.1.4. Визначення місця надходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достеменності й повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Сповіщення Користувача сайту про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки й отримання платежів, підтвердження податку та податкових пільг, заперечування платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачу ефективної клієнтської й технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням сайту.

4.1.10. Надання Користувачу з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, інформаційної розсилки та інших даних від імені сайту або від імені партнерів сайту.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачу на сторонні сайти або сервіси партнерів даного сайту з метою отримання усіх пропозицій, оновлень та послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання заявок Користувача, оформлених на сайті, у рамках Договору публічної оферти.

5.3. Персональні дані Користувача можуть передаватися уповноваженим органам державної влади тільки за підстав і в порядку, встановленому чинним законодавством.

6. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. Користувач зобовязується:

6.1.1. Надавати коректну і правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.

6.1.2. Обновити чи доповнити надану інформацію про персональні дані у випадку зміни даної інформації.

6.1.3. Уживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті.

6.2. Адміністрація сайту зобовязується:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних в п.4 дійсної Політики Конфіденційності.

6.2.2. Не розголошувати персональних даних Користувача, за виключенням п. 5.2 і 5.3 дійсної Політики Конфіденційності.

6.2.3. Здійснювати блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення чи запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав субєктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення Персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за виключенням випадків, передбачених у п. 5.2, 5.3 і 7.2 дійсної Політики Конфіденційності.

7.2. У випадку втрати або розголошення Персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту.

7.2.4. Була розголошена за згодою користувача.

7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність і правдивість наданих Персональних даних у відповідності до чинного законодавства.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1.  До звернення в суд з позовом про суперечки, що виник із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є надання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово сповіщає заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні згоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.

8.4. До дійсної Політики конфіденційності й відносинами між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується дійсне законодавство.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміні в дійсну Політику конфіденційності без погодження Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інакше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.