Умови прокату

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВИСНОВКУ ДОГОВОРУ:1. Паспорт (тільки для осіб, які досягли 21 року);

2. Посвідчення водія (водійський стаж не менше 2 років);

3. Банківська іменна карта (на ім'я клієнта, на якого оформляється договір).


У ТАРИФ ВКЛЮЧЕНО


- Базове страхування;

– Онлайн підтримка 24/7.


Базове страхування – фінансова відповідальність клієнта у разі ДТП, обмежена його франшизою. "Франшиза" є сумою відповідальності орендаря, в рамках якої він відповідає перед компанією орендодавцем у випадках пошкодження або викрадення орендованого транспортного засобу.


Стандартний добовий тариф дозволяє використовувати автомобіль протягом 24 годин. При перевищенні терміну експлуатації більше ніж на 59 хвилин буде утримана сума у ​​розмірі стандартного одноденного тарифу в повному обсязі. Мінімальний термін оренди транспортного засобу – 24 години.


При поверненні автомобіля раніше терміну, зазначеного в Договорі прокату, компанія здійснює перерахунок за використання орендарем автомобіля згідно з діючими тарифами, у повному обсязі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА:


У разі пошкодження або викрадення орендованого автомобіля, відповідальність орендаря обмежується франшизою. Компанія Vezem Auto рекомендує повертати автомобіль чистим для зручнішої фіксації стану автомобіля на предмет пошкоджень.


Vezem Auto передає Вам у прокат автомобіль із повним баком палива, повернути авто необхідно також з повним баком.


Ціни прокату автомобіля вказані без урахування ПДВ.


Оплата у гривні за курсом НБУ на момент укладання договору оренди.


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


Керуючись ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України,


Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЗЕМ ШИППІНГ» (код ЄДРПОУ 43764369), в особі директора Калашнікова Сергія Володимировича, який діє на підставі Статуту (надалі – Наймодавець), публічно пропонує необмеженому договір прокату транспортних засобів (надалі – Публічний договір) про наступне:Даний Публічний договір складається з двох частин:1) Частина 1. Стандартні умови прокату, які викладені у Публічному договорі прокату транспортних засобів (надалі – Стандарнтні умови прокату).2) Частина 2. Особливі умови прокату, які викладені у Заяві-приєднанні до Публічного договору прокату транспортних засобів, Замовлення-зобов'язання, Акті приймання-передачі Транспортного засобу (надалі – Особливі умови прокату).


Даний Публічний договір доводиться необмеженому колу осіб для отримання послуги з прокату транспортних засобів, що на час приєднання до умов Публічного договору будуть в наявності у Наймодавця.


 

І. СТАНДАРТНІ УМОВИ ПРОКАТУ1. ТЕРМІНІ1.1. Прокат – послуга, що включає тимчасове платне володіння та користування Наймачем Транспортним засобом Наймодавця, всі необхідні налоги, збори, платежі, у тому числі, але не виключно, вартість шин по сезону, вартість мийки транспортного засобу, вартість пального Транспортного засобу в певних тарифах.1.2. Наймодавець – юридична особа, яка передає у тимчасове платне володіння та користування Транспортний засіб.1.3. Наймач – фізична чи юридична особа, яка шляхом підписання Заяви-приєднання до цього Публічного договору, отримує право на тимчасове платне володіння та користування Транспортним засобом (прокат).1.4. Заява-приєднання – писемний документ, що підписується Наймачем і підтверджує факт приєднання до приєднання до цього Публічного договору.1.5. ПДР – чинні правила дорожнього руху України, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України та обов'язкові до виконання всіма учасниками дорожнього руху.1.6. ДТП – дорожньо-транспортне пригоди, обставини визначені Правилами дорожнього руху України, за яких нанесено вреду Транспортному засобу та/або майну та/або життю та здоров'ю людей.1.7. Страховий випадок - обставини при яких Транспортному засобу та/або третім особам та/або іншим транспортним засобам та/або промовам нанесено збитків та пошкодження, та вказані обставини можуть розцінюватися як випадок, за яким може бути сплачено страхове відшкодування у разі вчинення певних послідовних дій, таких як реєстрація в поліції, проходження контролю за наявності алкоголю у водія, тощо. Страховий випадок поглинає поняття ДТП, якщо таке ДТП зарегистрировано відповідно до вимог законодавства, цього Публічного договору та умов страхування.1.8. Транспортний засіб – легковий транспортний засіб, що передається у прокат Наймачу на умовах цього Публічного договору.


 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Публічним договором Наймодавець передає або зобов'язується передати, а Наймач (надалі разом Наймодавець і Наймач іменуються – Сторони) приймає у тимчасове платне володіння та користування ) для задоволення ня побутових невиробничих потреб.2.2. Передача Наймодавцем Транспортного засобу Наймачеві та його повернення Наймодавець за строком прокату оформляється Актом приймання-передачі Транспортного засобу (надалі – Акт), підписаного Сторонами.2.3. Предметом прокату є обраний Наймачем з наявного в Наймодавця автомобільного парку Транспортний засіб марки та моделі, який у повній мірі відповідає вимогам Наймача.2.4. Цільове призначення предмета прокату: Транспортний засіб повинен використовуватися Наймачем для задоволення побутових невиробничих потреб.3. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ3.1. Територія, на яку поширюється дія цього Публічного договору – Україна, за винятком тимчасово окупованих територій – території Луганської та Донецької областей, АР Крим та Севастополь, а також зон військових дій, військових навчань, районів проведення антитерористичних операцій, місць , загрозу стихійного лиха, зон, які визнані зонами відчуження внаслідок аварії на ЧАЕС та шляхів, де проводяться спортивні змагання.4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ4.1. Право користування Транспортним засобом у Наймачі настає після ознайомлення з прейскурантом цін та з умовами цього Публічного договору шляхом підписання Заяви-приєднання до Публічного Публічного договору (надалі – Заява-приєднання), Замовлення-зобов'язання та Акту, які є обов'язковими документами для оформлення договірних відносин між Сторонами, а також внесення оплати за весь період прокату Транспортного засобу та застави як забезпечення виконання зобов'язань за цим Публічним договором.4.2. Транспортний засіб передається Наймачеві негайно після підписання документів, визначених у п. 4.1 цього Публічного договору, здійснення оплати та внесення застави або в інший рядок, встановлений попередньо Сторонами.4.3. Місце передання та повернення Транспортного засобу: місто Київ, Столичше Шосе, будинок 101-В. За попереднім взаємним згодою Сторін Транспортний засіб може бути переданий у прокат або прийнятий після прокату в іншому зручному для Сторін місці з урахуванням положень пункту 3.1 цього Публічного договору. У такому разі витрати на трансфер Транспортного засобу до визначеного місця або його повернення оплачуються Наймачем окремо. Наймодавець перед укладенням Договору з Наймачем обумовлює вартість послуги трансферу та вказує її у Замовленні-зобов'язанні.4.4. При переданні Транспортного засобу на прокат Наймодавцем проводиться опис технічного стану Транспортного засобу, наявності комплектуючих, пошкоджень, показників приладів обліку. Справність Транспортного засобу, зовнішній вигляд кузова, комплектація, кількість пального, інші параметри Транспортного засобу, що передається в прокат, повинні бути перевірені Наймачем у присутності Наймодавця та зафіксовані в Акті. Підписанням Акту Наймач підтверджує, що отримав у користування Транспортний засіб у належному технічному стані, повністю укомплектованим з кузовом без ознак пошкоджень, крім тих, що вказані в описі зовнішнього вигляду кузова. Після отримання Транспортного засобу у прокат претензії з боку Наймача щодо наявних помітних дефектів не приймаються.4.5. Транспортний засіб передається у прокат у чистому вигляді. Наймач зобов'язань повернути Транспортний засіб по закінченню рядка прокату також у чистому вигляді. У разі, якщо Транспортний засіб по закінченню рядка прокату повертається Наймачем не в чистому вигляді, що фіксується в Акті, Наймач відшкодовує Наймодавцю вартість мийки та/або хімчистки (за потреби). Наймодавець здійснює повернення суми застави Наймачу лише після сплати останнім вартості мийки та/або хімчистки (за потреби). Акт при поверненні Транспортного засобу буде підписаний Наймодавцем після здійснення мийки та/або хімчистки (за потреби) Транспортного засобу та огляду на предмет можливої ​​наявності дрібних пошкоджень та/або царапин. Кількість пального у баку Транспортного засобу при поверненні повинна співпадати із кількістю при прийманні Транспортного засобу у прокат. Наймач зобов'язань не допускати увімкнення (загоряння) індикатора низького рівня палива у паливному баці. У разі розбіжностей між кількістю пального у баку Транспортного засобу в момент приймання Транспортного засобу Наймачем у прокат із кількістю у момент повернення Транспортного засобу Наймачем, останній компенсує витрати Наймодавця, пов'язані з відновленням кількості пального у баку на момент передачі Транспортного засобу у прокат відповідно до Акту. Вартість відшкодування встановлено у Прейскуранті цін Наймодавця. Наймодавець здійснює повернення суми застави Наймачу лише після компенсації Наймачем витрат Наймодавця, які пов'язані з відновленням кількості пального у баку на момент передачі Транспортного засобу у прокат відповідно до Акту.4.6. Документи (їх перелік) Наймача, які є обов'язковими для укладення Публічного договору: документ, що посвідчує особу Наймача (паспорт або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України № 5492-VI від 20.11.2012 р. «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»), в тому числі посвідчення водія, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) Наймача (у разі отримання), інший документ, що посвідчує особу Наймача відповідно до чинного законодавства.4.7. Пред'явлення посвідчення водія є обов'язковим для всіх Наймачів.4.8. Наймодавець залишає за собою право відмовити особи, яка звернулася за послугою прокату Транспортного засобу у разі ненадання документу з вищевказаного переліку або якщо в наданих документах виявлені ознаки їх підробки.4.9. Транспортним засобом може керувати виключно особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасове дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом) відповідної категорії.4.10. Повернення Транспортного засобу Наймодавцеві здійснюється після закінчення строку прокату на місці, зазначеному в акті приймання-передачі Транспортного засобу. У разі затримання Наймачем повернення Транспортного засобу більше ніж на 2 години без поважних причин наступна доба враховується повністю і оплачується Наймачем відповідно до встановленого за цим Публічним договором тарифу.5. ЗАСТАВА. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ5.1. В силу застави Наймодавець має право в разі невиконання Наймачем зобов'язання, забезпеченого заставою, отримати задоволення за рахунок внесених Наймачем як заставу грошових коштів.5.2. Предмет застави: грошові кошти Наймача. Рядком застави є строк прокату Транспортного засобу, визначений у Договорі.5.3. Заставою забезпечується зобов'язання Наймача перед Наймодавцем за цим Публічним договором, а саме:5.3.1. оплата послуг користування Транспортним засобом (у разі прострочення повернення Транспортного засобу не більше ніж за 1 (один) календарний день або продовження строку користування Транспортним засобом за умови належного та своєчасного повідомлення Наймодавця і за його згодою, плата за користування Транспортним засобом сплачується Наймачем додатково в Наймодавець здійснює повернення суми застави Наймачу лише після оплати Наймачем всього рядок користування Транспортним засобом.5.3.2. повернення Транспортного засобу після прокату в стані, в якому Транспортний засіб був переданий у користування з урахуванням нормального зношення отримання) документів відшкодовується Наймачем у грошовому вигляді у готівковій або безготівковій формі. Наймач сплачує Наймодавцеві різницю між сумою відновлення та сумою застави у грошовому вигляді у готівковій чи безготівковій формі).5.4. Застава вноситься під час приєднання до Публічного договору шляхом підписання Заяви-приєднання, Замовлення-зобов'язання та Акту, у грошовому вигляді у готівковій або безготівковій формі до каси Наймодавця або перераховується на його поточний рахунок або шляхом попередньої авторизації за допомогою терміналу, що має на увазі блокування суми грошових коштів у розмірі застави на банківському рахунку Наймача. Після закінчення строку прокату та повернення Транспортного засобу, а також виконання Наймачем усіх умов Публічного договору, сума застави повертається останньому на день повернення Транспортного засобу у спосіб, яким така застава була внесена або в інший зумовлений Сторонами спосіб.5.5. Застава не повертається в таких випадках: відмови Наймача компенсувати завдані внаслідок користування Транспортним засобом збитки (у тому числі, але не виключно втрата комплектуючих, документів на Транспортний засіб тощо); за затримку повернення Транспортного засобу з прокату за закінченням терміну прокату, зазначеного у Замовленні-зобов'язанні більше 2-х календарних днів підряд без погодження з Наймодавцем; у разі неповідомлення про втрату чи пошкодження Транспортного засобу, у разі передання Транспортного засобу третім особам без згоди Наймодавця; у разі, якщо сума страхової виплати менша, ніж розмір завданих збитків; за затримку внесення плати за користування Транспортним засобом.


 

6. ОПЛАТА. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ6.1. Вартість прокату Транспортного засобу визначається, виходячи із тарифів, затверджених Наймодавцем на момент підпису.

ання Заяви-приєднання, Замовлення-зобов'язання та Акту, згідно із Прейскурантом цін Наймодавця.6.2. Тарифи за прокат Транспортного засобу встановлюються Наймодавцем та включають у собі страхування, комплектацію Транспортного засобу шинами відповідно до сезону та витрати на утримання Транспортного засобу в належному технічному стані. Загальна вартість прокату визначається у Замовленні-зобов'язанні.6.3. Додатково Наймачеві може передаватися в користування за додаткові кошти GPS-навігатор, дитячі крісла, WI-FI роутер, що передбачається в Акті.6.4. При передачі Транспортного засобу Наймачеві останній вносити повну передоплату прокату Транспортного засобу за погодження рядків, а також заставу у розмірі, що визначається у Замовленні-зобов'язанні.6.5. Оплата прокату може відбуватися у готівковій або безготівковій формі виключно у національній валюті України – гривні.6.6. Оплата прокату провадиться за тарифами Наймодавця. Розмір плати за прокат Транспортного засобу за одну добу, кількість діб прокату та вартість прокату за весь строк дії договору зазначається в Замовленні-зобов'язанні7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН7.1. Права Наймача:7.1.1. Наймач має право використовувати Транспортний засіб цілодобово, тільки на території, зазначеній у п. 3.1 цього Публічного договору, відповідно до умов, викладених у Замовленні-зобов'язанні. Пробіг Транспортного засобу на добу (надалі – добовий пробіг) обмежується 300,00 км. У разі допущення перевищення добового пробігу Наймач сплачує за кожний кілометр пробігу понад установлене обмеження додатково суму в розмірі, що встановлений у Прейскуранті цін Наймодавця.7.1.2. Наймач не має права передавати Транспортний засіб у піднайм, а також у користування третім особам без листової згоди Наймодавця.7.1.3. Наймач має право відмовитися від Публічного договору та повернути Транспортний засіб Наймодавцеві в будь-яку годину, попередивши при цьому не менше ніж за 3 (три) години до фактичного повернення Транспортного засобу, якщо останній повертається в межах м. Києва, та не менше ніж за 24 години – у разі повернення Транспортного засобу в іншому регіоні.7.1.4. Наймач має право на отримання від Наймодавця повної інформації щодо умов прокату та технічної експлуатації Транспортного засобу.7.2. Обов'язки Наймача:7.2.1. Наймач зобов'язань прийняти Транспортний засіб за актом приймання-передачі у термін, обумовлений Сторонами, перевірити загальний стан Транспортного засобу та попередити негайно Наймодавця про виявлені дефекти. Якщо Наймач на момент передання Транспортного засобу у його володіння та користування не перевірити його справність, Транспортний засіб вважається таким, що передається в належному стані.7.2.2. Наймач зобов'язаний повернути Транспортний засіб по закінченню рядка, зазначеного в акті приймання-передачі, у стані та комплектності, в якому Транспортний засіб був прийнятий.7.2.3. Наймач зобов'язаний сплатити користування Транспортним засобом своєчасно та в повному обсязі, а також внести заставу в порядку, встановленому цим Публічним договором.7.2.4. Наймач зобов'язаний використовувати Транспортний засіб за цільовим призначенням, не використовувати у спортивних змаганнях, для буксирування будь-яких інших автомобілів чи пересування з причепом, як таксі, а також для навчання, не використовувати на дорогах, які не мають твердого покриття.7.2.5. Наймач зобов'язань не допускати керування Транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного, токсичного та/або іншого сп'яніння, або у хворобливому стані, при перевтомі, а також під дією лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та уваги. Паління в салоні Транспортного засобу заборонено.7.2.6. Наймач несе витрати, пов'язані з експлуатацією Транспортного засобу та щоденним підтриманням його у робочому стані (мийка Транспортного засобу, заправка паливом, заправка рідиною для омивання скла, підкачка шин, балансування коліс, стоянка та інше). Наймач зобов'язань використовувати пальне належного вигляду та високої якості.7.2.7. Наймач зобов'язаний забезпечити збереження Транспортного засобу з моменту його отримання та до моменту його повернення Наймодавцеві.7.2.8. Наймач зобов'язань в жодному разі не залишати свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) Транспортного засобу, ключ(і) від Транспортного засобу та інші документи у Транспортному засобі при його залишенні; тримати зазначені документи та ключі в недоступному для інших осіб та під особистим наглядом Наймодавця.7.2.9. Наймач зобов'язаний залишати Транспортний засіб на тривалу годину тільки на стоянках (парковках), що охороняються, включати системи захисту від протиправного заволодіння транспортного засобу. Наймач зобов'язань негайно повідомити Наймодавця не пізніше однієї години з моменту виявлення факту про втрату чи пошкодження Транспортного засобу та діяти в таких випадках відповідно до чинного законодавства ства України, Публічного договору та вказівок, отриманих від Наймодавця.7.2.10. У разі виявлення технічних несправностей (або Наймач виявив на панелі приладів новий інформаційний або попереджувальний індикатор, або з'явилася вібрація автомобіля, або з'явився шум/стукіт/ скрип/ скрегіт у роботі двигуна, або з'явився підозрілий запах/дім, яких не було на початку прокату) під час користування також негайно повідомити про це Наймодавця. У разі пошкодження Транспортного засобу Наймачеві забороняється без згоди Наймодавця проводити розбирання та/або ремонт Транспортного засобу, також змінювати конструкцію Транспортного засобу та параметри виробника, крім робіт, пов'язаних з необхідністю для його транспортування.7.2.11. Наймач зобов'язаний у разі продовження користування Транспортним засобом повідомити про це Наймодавця у робочу годину (з 09 рік 30 хв, до 18 років 30 хв) не пізніше 24-х годин до закінчення дії договірних відносин, погодити новий строк користування Транспортним засобом та поновити відповідні документи, а також своєчасно здійснити передоплату 100% суми користування Транспортним засобом на новий рядок.7.2.12. Наймач зобов'язаний повідомити про дострокове повернення Транспортного засобу та розірвання договірних відносин у робочу годину Наймодавця не менше ніж за 24 години до запланованого терміну повернення. Плата за прокат Транспортного засобу, що сплачена Наймачем за весь рядок договірних відносин, перераховується та повертається у сумі відповідно до тривалості фактичного користування Транспортним засобом. Плата за прокат Транспортного засобу, що сплачена Наймачем за весь рядок договірних відносин, перераховується і повертається у сумі відповідно до тривалості фактичного користування Транспортним засобом з утриманням 80 (вісімдесяти) % від суми повернення.7.2.13. Наймач зобов'язується неухильно дотримуватись правил дорожнього руху України, а також передбаченого швидкісного режиму, сплачувати штрафи щодо порушень, що сталися з його вини у період прокату, а також штрафи Наймодавцеві за порушення вимог розділу 8 цього Публічного договору.7.2.14. По закінченню дії договірних відносин Наймач зобов’язаний повернути Транспортний засіб у чистому вигляді з кількістю топлива в топливному баку, що дорівнює кількості при прийманні Транспортного засобу. Транспортний засіб повертається у справному технічному стані з врахуванням нормального знесення, який виник у період експлуатації.Під нормальним знесенням Транспортного засобу розуміється зменшення вартості Транспортного засобу, природний зношення окремих вузлів та агрегатів за період знаходження Транспортного засобу в користуванні Наймача, за умови належної експлуатації Транспортного засобу, що виключає випадки, що спричинили незапланований ремонт чи відновлення Транспортного засобу.7.2.15. Наймач не має права використовувати Транспортний засіб на тимчасово окупованій території України – сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також території проведення АТО (Луганська та Донецька області), а також на територіях, на які не поширюється дія цього Публічного договору згідно з п. 3.1 цього Публічного договору.7.3. Права Наймодавця7.3.1. Наймодавець має право на відшкодування збитків від Наймача у разі повернення Транспортного засобу у неповній комплектності, при пошкодженні компонентів (складових частин) Транспортного засобу, а також втрати документації (а саме: свідоцтва про реєстрацію ТЗ, договору страхування, ін. документів) на Транспортний засіб, ключів або повернення Транспортного засобу з пошкодженим обладнанням, у розмірі суми, необхідної для відновлення комплектності, стану Транспортного засобу. Перелік пошкоджень (втрат) зазначається в Акті. Наймач зобов'язаний відшкодувати їх при поверненні Транспортного засобу, в іншому випадку, сума компенсації утримується із суми застави. Наймодавець здійснює повернення суми застави Наймачу лише після відшкодування Наймачем усіх завданих Наймодавцю збитків.7.3.2. Наймодавець має право розірвати договірні відносини в односторонньому порядку та вимагати повернення Транспортного засобу у разі, якщо Наймач нарушує правила експлуатації Транспортного засобу, не сплативши користування Транспортним засобом, не дотримується умов Договору, перебуває за межами дозволеної території, на яку поширюється дія Договору згідно з п 3.1 Договору, у разі повідомлення недостовірних даних про себе при укладанні Договору, а також з інших підстав, що є істотними і можуть спричинити в майбутньому збитки чи інші негативні наслідки для Наймодавця. У такому разі Наймодавець в односторонньому порядку має право вилучити предмет прокату незалежно від його місцезнаходження. Застава та сума за не використані дні прокату у разі Наймачеві не повертаються.7.3.3. Наймодавець має право відмовити Наймачеві у продовженні договірних відносин у разі порушення або недотримання умов цього Публічного договору.7.3.4. Наймодавець має право фіксувати швидкість руху Транспортного засобу, переданого в найм Наймачеві за допомогою систем GPS-моніторингу та/або мобільних додатків та/або веб-додатків тощо.7.4. Обов'язки Наймодавця7.4.1. Наймодавець зобов’язується передати Наймачеві Транспортний засіб у технічно справному стані з відповідними документами на право володіння та користування ним. Факт передачі та стан Транспортного засобу зазначається в Акті. Наймодавець зобов'язується надавати Наймачеві повну та достовірну інформацію щодо умов прокату, стану Транспортного засобу, а також іншу інформацію, що стосується предмета прокату, його технічної експлуатації.7.4.2. Наймодавець зобов'язаний проводити технічне обслуговування, необхідні ремонтні роботи, регулярні технічні огляди Транспортного засобу за свій рахунок, якщо не доведе, що пошкодження Транспортного засобу сталося з вини Наймача.7.4.3. При виявленні непридатності Транспортного засобу до експлуатації не з вини Наймача Наймодавець зобов'язується здійснити його заміну на інший Транспортний засіб.7.4.4. Після повернення Транспортного засобу та належного виконання Наймачем усіх умов Публічного договору, Наймодавець зобов'язується повернути заставу Наймачеві у спосіб, яким застава була внесена або іншим способом погодженим Сторонами.


 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН8.1. Наймач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов'язані зі шкодою, заподіяною його життю та здоров'ю, а також життю та здоров'ю пасажирів, що знаходились у транспортному засобі в період дії договірних відносин, а також за збитки, нанесені їх багажу. Наймач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов'язані з притягненням його до відповідальності, встановленої чинним законодавством, за порушення Правил дорожнього руху.8.2. У разі прострочення внесення плати за користування предметом прокату Наймач зобов’язаний сплатити Наймодавцю пеню у розмірі підвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Пеня нараховується з наступної неоплаченої доби.8.3. Наймач несе матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, заподіяний предмету прокату у випадках, встановлених цим Публічним договором. Під збитками розуміються втрати, яких Наймодавець зазнав у зв'язку зі знищенням, викраденням (з залишенням в автомобілі без особистого нагляду) свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) та/або ключ(і) від ТЗ) або пошкодження предмета прокату або його окремих частин (деталей, комплектуючих, у тому числі використання горючого неналежної якості та/або пального, яке не підходить ТЗ), а також витрати, які Наймодавець повинен зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). До збитків також відносяться доходи, які Наймодавець міг би реально отримати за звичайних обставин, якщо його право не було порушено (упущена вигода). Протиправність поведінки Наймача (винні дії) полягає у порушенні обов'язків, передбачених цим Публічним договором, порушення Правил дорожнього руху, що призвели до ДТП, та умов договору страхування ТЗ. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умів, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).8.4. У разі, якщо на момент повернення автомобіля або примусового вилучення (за порушення умов цього Публічного договору) у Наймача є заборгованість з оплати послуг прокату, використаного пального та інших додаткових послуг (повернення автомобіля в іншому місці, мийка тощо) Наймодавець має право без згоди Наймача зняти суму заборгованості з банківської картки Наймача. Також за прострочення внесення плати за користування автомобілем Наймач зобов’язаний сплатити пеню у розмірі підвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Пеня нараховується з наступної неоплаченої доби.8.5. У разі повернення автомобіля у позаробочу годину Наймодавця (після 18 рік 30 хв і до 09 рік 30 хв, а також у вихідні та святкові дні згідно з чинним законодавством України) Наймач зобов'язаний додатково сплатити Наймодавцеві відшкодування, розмір якого встановлено в Прейскуранті .8.6. У разі завдання вреду предмету прокату внаслідок порушення правил його експлуатації, Правил дорожнього руху чи інших навмисних чи ненавмисних дій Наймача, залишення свідоцтва про реєстрацію (технічний паспорт) та/або ключ(ів) в автомобілі без нагляду, втрати комплектуючих чи додаткового обладнання, пошкодження , що викликані неякісними паливно-мастильними матеріалами та рідинами, пошкодження покришок і колісних дисків, та інших вузлів та агрегатів предмета прокату Наймач відшкодовує Наймодавцю заподіяну цими діями в повному обсязі.8.7. У разі, якщо Наймач не повідомив Наймодавця в установлених строках про подію ДТП або інший страховий випадок (незаконне заволодіння транспортним засобом, протиправні дії третіх осіб, інше), що стало наслідком отримання відмови страхової компанії здійснити виплату, або в випадках керування м засобом у стані алкогольного, наркотичного, токсичного чи іншого сп'яніння, керування особою, що не визначена договірними відносинами і не має посвідчення водія, залишення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та/або ключ(ів) усередині автомобіля без нагляду , при грубому порушенні Наймачем Правил дорожнього руху чи використання Транспортного засобу не за призначенням, що також спричинило відмову страхової компанії здійснити виплату, Наймач несе повну матеріальну відповідальність у розмірі заподіяних збитків.8.8. Наймач, з вини якого Транспортний засіб знаходиться в ремонті, зобов'язується за вимогою Наймодавця відшкодувати останньому упущену вигоду, яка визначається сумою плати за користування Транспортним засобом за кожну добу находження Транспортного засобу в ремонті. Витрати на транспортування Транспортного засобу до СТО Наймодавця або в інше, вказане Наймодавцем місце, несе Наймач.8.9. У разі настання ДТП, незаконного заволодіння Транспортним засобом та/або протиправних дій третіх осіб щодо Транспортного засобу Наймач повинен негайно протягом однієї години повідомити про це Наймодавця та слідувати його вказівкам.8.10. Розмір шкоди, нанесеної Транспортному засобу, оцінюється на СТО Наймодавцем за розцінками відповідного СТО. У разі незгоди Наймача із сумою завданих збитків, він звертається до експертної установи для визначення розміру збитків за власний рахунок.8.11. Наймач несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує відповідні штрафи. Порушення Наймачем Правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі протягом строку, що припадає на період дії договірних відносин з таким Наймачем, підлягає оплаті Наймачем разом зі всіма нарахованими штрафними санкціями. Наймодавець у разі отримання постанови про адміністративне правонарушення передає відповідні дані Наймача разом із документами, які підтверджують договірні відносини для вирішення питання про накладення штрафу на Наймача, а також проводити всі необхідні дії щодо доведення факту, що в момент правопорушення автомобілем керував Наймач. У разі оформлення уповноваженими працівниками Національної поліції матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовані не в автоматичному режимі, Наймач зобов'язаний передати в день повернення Транспортного засобу відповідні протоколи постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за відповідне порушення сплатити визначений нею штраф та понести передбачену законодавством відповідальність.8.12. У разі здійснення Наймачем, на переданому в оренду Транспортному засобі, руху зі швидкістю більше 150 км/год., що буде зафіксовано будь-якими засобами та способами, у тому числі, але не виключно Наймодавцем за допомогою систем GPS-моніторингу та/або мобільних додатків та/або веб-додатків тощо, Наймач сплачує Наймодавцеві штраф у розмірі 100,00 (сто) доларів США у гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу НБУ, який діятиме на дату накладення штрафу.8.13. Якщо Наймач своєчасно не виконує обов'язки щодо повернення Транспортного засобу після закінчення строку дії договірних відносин або його дострокового розірвання, більше ніж 1 (одні) доби, він зобов'язаний сплатити Наймодавцю неустойку у розмірі підвійної плати за користування Транспортним засобом за всю годину прострочення.8.14. У разі закінчення строку прокату та неповідомлення Наймачем про місцезнаходження Транспортного засобу Наймодавець має право заявити про незаконне заволодіння Транспортним засобом до компетентних органів.8.15. Для захисту від незаконного заволодіння та несанкціонованого виїзду за межі дозволеної території, автомобіль може бути обладнаний системою GPS моніторингу.8.16. У разі порушення Наймачем умови щодо перебування Транспортного засобу на територіях, визначених п.п. 3.1, 7.1.1, 7.2.15 цього Публічного договору, Наймодавець без будь-яких попереджень має право достроково в односторонньому порядку розірвати договірні відносини, а Наймач зобов'язаний негайно повернути Транспортний засіб. При цьому, Наймачеві не повертаються суми за не використані дні прокату та сума застави. Наймач також зобов'язується відшкодувати всі інші збитки, які виникли у Наймодавця у зв'язку з порушенням Наймачем умови щодо перебування предмета прокату на територіях, на які не поширюється дія договірних відносин згідно з п. 3.1 цього Публічного договору.9. Інші умови9.1. Усі суперечки, що виникають між Сторонами у ході виконання договірних відносин, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір вирішується відповідно до чинного законодавства України у судовому порядку.9.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до Публічного договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Наймодавцем або його уповноваженим представником.9.3. У разі якщо внаслідок форс-мажорних обставин Сторона Договору не може виконувати або затримує виконання будь-яких своїх зобов'язань, вона негайно інформує про це іншу Сторону та надає відповідні докази. Сторона повідомляє про строк, протягом якого виконання своїх договірних зобов'язань такою Стороною буде неможливе або відстрочене. Сторона, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, звільняється від відповідальності перед іншою стороною за невиконання або відстрочення у виконанні своїх договірних зобов'язань. Факт наявності форс-мажорних обставин засвідчує виключно Торгово-промислова палата України.9.4. Сторони підписанням Заяви-приєднання, Замовлення-зобов'язання та Акту підтверджують, що між ними досягнуто згоди щодо всіх істотних умов цього Публічного договору. Сторони, а також уповноважені представники Сторін, повністю усвідомлюють зміст цього Публічного договору, поняття, умови, погоджуються з ними та повністю усвідомлюють значення та наслідки своїх дій.9.5. Своїм підписом у Заяві-приєднання Наймач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних (мета обробки: договірні відносини). Під обробкою за цим Публічним договором розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.9.6. Цей Публічний договір набирає чинності з моменту його належного оформлення та підписання Сторонами. договором. За згодою Сторін чи у випадках, передбачених цим Публічним договором та/або чинним законодавством України, Публічний договір може бути припинено достроково.9.7. У разі зміни адреси та реквізитів, Сторони Договору зобов'язані у триденний термін повідомити про це одне одного.